Πέμπτη, 15 Μαΐου 2008

Προτείνεται να γίνει το «κράτος στρατηγείο»

Πέρα από κάθε πολιτική τοποθέτηση, συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του ΠΑΣΟΚ, αν και είμαι βέβαιος ότι όταν γίνει κυβέρνηση δεν θα εφαρμόσει τα επαγγελόμενα.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ όργανο και όχι ΜΠΑΚΑΛΗΣ με τις διάφορες μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις (στρατηγικής σημασίας ή μη) στη δούλεψη της. Θα πρέπει να έχει ως κύριο έργο και να εφαρμόζει απαρεγκλίτως τον διαχωρισμό των τριών συνταγματικών εξουσιών (Νομοθετική, Δικαστική και Εκτελεστική) και όχι να τις αναμπουμπουλιάζει για να χαίρονται οι λύκοι.
Εφόσον υπάρχουν κανόνες και σοβαρή και συνετή εποπτεία τότε το κράτος θα βαδίζει προοδευτικά.
ΣΓΣ


20080515 Προτείνει «κράτος στρατηγείο»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πέμπτη, 15 Μαϊου 2008 07:00

Ο κ. Καστανίδης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ

ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ του ΠΑΣΟΚ για τη διοικητική μεταρρύθμιση, οι οποίες «συγκροτούν μια εναλλακτική στρατηγική διακυβέρνησης της χώρας», διατύπωσε το Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος, στη συνεδρίασή του χθες, εν όψει των εκτάκτων συνεδρίων της ΕΝΑΕ και της ΚΕΔΚΕ

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-την παρουσίασε ο αρμόδιος πολιτικός εκπρόσωπος Χάρης Καστανίδης- προβλέπει συνολική μεταρρύθμιση, βαθύ και ριζικό μετασχηματισμό του κράτους, ώστε να καταστεί «κράτος στρατηγείο», το οποίο θα ασχολείται κυρίως με θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, δημόσιας τάξης, δικαιοσύνης και γενικής οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει αυτοδιοικητικό σύστημα με δύο βαθμούς: Δήμους και Περιφέρειες. Εισηγείται τη συγκρότηση ισχυρών Δήμων, με τη δημιουργία Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και αιρετές Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, με αιρετό περιφερειάρχη και αιρετό περιφερειακό συμβούλιο, στο οποίο θα υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των νομών και ανάθεση της διαχείρισης των ΠΕΠ.

Προβλέπεται πλήρης οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και κατάργηση του ισχύοντος εκλογικού συστήματος, που αναδεικνύει τοπικούς άρχοντες με 42%.

Στη συνεδρίαση εξετάσθηκε λεπτομερώς και η υπόθεση του ΟΤΕ [OTEr.AT] Σχετικά άρθρα και χαρακτηρίσθηκε ως «εθνικά επιζήμια» η εκχώρηση της Διοίκησης στην D.T, ενώ επιβεβαιώθηκε η απόφαση να εξετασθεί «η περίπτωση της απιστίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γ.Α.Παπανδρέου τόνισε πως το Κίνημα επιδιώκει να εκφράσει μια ευρύτατη κοινωνική συμμαχία μεταξύ των μεσαίων-δυναμικών στρωμάτων και των πιο αδύναμων-αποκλεισμένων της ελληνικής κοινωνίας.