Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Ψηφιακή TV κυβέρνηση & καναλάρχες

Η ΕΡΤ έχει ήδη τρία κανάλια, η ιδιωτική τηλεόραση ποιεί την νήσσα. Ούτε το 2012
θα είναι έτοιμοι, και κύριος οίδε πότε θα είναι. Υποψιάζομαι ποτέ. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο οικονομικό . Τα κεφάλαια που απαιτούνται και μεγάλα δεν είναι (σχετικά βέβαια) και εύκολα μπορούν να τα βρουν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αύξηση των καναλιών και η εξ αυτής (της αυξήσεως) μείωσις της επιρροής των καναλαρχών. Μιλάμε σήμερα για τηλεοπτική δικτατορία η αύξηση των καναλιών από 70 σε 700 μειώνει το ειδικό βάρος και την πολιτική επιρροή των υπαρχόντων. Θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις τις ίντριγκες γύρω από αυτό το θέμα .
Και τους νέους παίκτες που θα προκύψουν. Για να δούμε το καταρτιζόμενο νομοσχέδιο θα είναι υπέρ του πλουραλισμού ....;

Η είδηση είναι:
Προς την πλήρη κατάργηση της αναλογικής επίγειας τηλεόρασης στην E.E.
Η Ευρώπη ηγείται ανά τον κόσμο των προσπαθειών μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνει την εφαρμογή μιας συντονισμένης προσέγγισης για την ελευθέρωση και τη μελλοντική χρήση του ραδιοφάσματος, διότι επιθυμεί να διασφαλίσει, ότι οι πολίτες της Ε.Ε. απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης, και ιδίως του αυξανόμενου φάσματος διαδραστικών τηλεοπτικών υπηρεσιών (π.χ. τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, βίντεο κατά παραγγελία), διαθέσιμων σε πολλαπλές πλατφόρμες μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων, καλωδιακών, δορυφορικών δικτύων και των δικτύων διαδικτυακής και κινητής τηλεόρασης. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη βαθμιαία καταργούν τις "φασματοβόρες" αναλογικές μεταδόσεις και προωθούν τη μετάβαση στις ψηφιακές μεταδόσεις.

Γενικά, η διαδικασία πλήρους κατάργησης των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών μεταδόσεων στην Ευρώπη βρίσκεται σε καλή πορεία. Πλήρης κατάργηση των αναλογικών μεταδόσεων έχει επιτευχθεί σε πέντε κράτη μέλη (Γερμανία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Κάτω Χώρες) και μέχρι το 2010 αναμένεται να έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία αυτή σε όλη την Ε.Ε. Αναμένεται, ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη θα επιτύχουν τον κοινοτικό στόχο πλήρους κατάργησης των αναλογικών μεταδόσεων μέχρι το 2012.

Viviane Reding,
Επίτροπος αρμόδια για την
Κοινωνία της Πληροφορίας
και τα Μέσα Ενημέρωσης

“Ο αριθμός των Ευρωπαίων που απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης αυξάνεται συνεχώς. Περισσότερα του ενός μέλη - κράτη της Ε.Ε. ηγούνται σαφώς ανά τον κόσμο των προσπαθειών μετάβασης από τις αναλογικές επίγειες τηλεοπτικές μεταδόσεις στη ψηφιακή τηλεόραση” δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Ενημέρωσης. “Η διαδικασία μετάβασης της Ευρώπης προχωρά σύμφωνα με τις προβλέψεις και με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ιδίως σε σύγκριση με άλλες χώρες ανά την υφήλιο. Είμαι βέβαιη, ότι εντός των επόμενων δύο ετών και άλλα κράτη μέλη θα ενταχθούν στην ομάδα των κρατών μελών της Ε.Ε. που εισήλθαν πρώτα στην ψηφιακή εποχή. Αυτό σημαίνει, ότι θα ελευθερωθεί σημαντική ποσότητα ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την παροχή νέων τηλεοπτικών και ασύρματων υπηρεσιών - εφόσον η Ευρώπη λάβει σύντομα τις κατάλληλες αποφάσεις. Η λήψη συντονισμένων αποφάσεων για την αξιοποίηση του λεγόμενου «ψηφιακού μερίσματος» έχει καθοριστική σημασία για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης”.

Η ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας, καλύτερη ποιότητα ήχου, καλύτερη λήψη από κινητές συσκευές, περισσότερα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια και αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης (όπως οι επί οθόνης οδηγοί προγραμμάτων). Η ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και επομένως, θα ελευθερώσει δυναμικότητα για νέες χρήσεις, π.χ. για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, κινητές επικοινωνίες ή ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες στις αγροτικές περιοχές.

Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να ενισχυθούν το δυναμικό καινοτομίας και οι προοπτικές μεγέθυνσης των κλάδων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης, και ταυτόχρονα να στηριχθούν οι προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης. Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος μια κοινή προσέγγιση χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, που θα ελευθερωθούν με την ψηφιακή μεταστροφή, ικανή να προσφέρει τα μέγιστα οφέλη για την εσωτερική αγορά και τα 500 εκατ. πολίτες της.

Σε 21 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Φινλανδία, Σουηδία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο) προσφέρονται ήδη ψηφιακές επίγειες τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες καλύπτουν μέρη της εθνικής επικράτειας. Πέντε επιπλέον κράτη μέλη (Κύπρος, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβακία) έχουν εξαγγείλει, ότι θα προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες το αργότερο από το 2010. Η Ρουμανία δεν έχει ακόμη καθορίσει τα οικεία σχέδια κατάργησης των αναλογικών εκπομπών.

Πλήρης κατάργηση των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών εκπομπών έχει ήδη επιτευχθεί στο Λουξεμβούργο, στις Κάτω Χώρες, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο (Φλάνδρα) και σε μεγάλα τμήματα της Αυστρίας. Η αναλογική επίγεια τηλεόραση αναμένεται, ότι θα καταργηθεί πλήρως έως τα τέλη του 2010 σε όλη την Αυστρία, την Εσθονία, τη Δανία, την Ισπανία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, και μεταξύ τέλους του 2010 και τέλους του 2012 στο Βέλγιο (Βαλλονία και περιφέρεια Βρυξελλών - Πρωτεύουσας), τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Πολωνία θα προβεί σε οριστική κατάργηση των αναλογικών εκπομπών το 2015 το αργότερο. Οι ΗΠΑ μετέθεσαν την ημερομηνία πλήρους κατάργησης των αναλογικών εκπομπών για τις 12 Ιουνίου 2009. Ο προγραμματισμένος χρόνος κατάργησης των αναλογικών εκπομπών είναι ο Ιούλιος του 2011 για την Ιαπωνία, τα τέλη του 2012 για τη Νότιο Κορέα, το 2013 για την Αυστραλία, το 2015 για την Ινδία και τη Ρωσία

Ομάδα
Κράτη μέλη
A (πλήρης κατάργηση: ολοκληρωθείσα)
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Φινλανδία,
Σουηδία, Γερμανία, Βέλγιο (Φλάνδρα)
B (πλήρης κατάργηση: τέλη του 2010 το αργότερο)
Αυστρία, Εσθονία, Δανία, Ισπανία, Μάλτα και Σλοβενία,
Γ (πλήρης κατάργηση: τέλη του 2012 το αργότερο)
Βέλγιο (Βαλλονία και περιφέρεια Βρυξελλών -Πρωτεύουσας),
Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα, Γαλλία,
Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Πορτογαλία,
Ρουμανία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο

© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ 2008 - 2009
buzz it!Τι είναι τα Social Bookmarks;

Ένα γράφημα χίλιες λέξεις

Επιτέλους, λέτε να καταργηθεί το άσυλο ...

[asilo.jpg]

Γιατί τόση προκλητική αναλγησία;

ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΜΕ ΜΙΣΘΟ 7.000 ΕΥΡΩ!

Συνεχίζεται η απίστευτη σπατάλη στην κρατική ΕΡΤ και επίΠροκόπη Παυλόπουλου. Τοpressmme φέρνει στο φως της δημοσιότητας το έγγραφο της ανανέωσης της σύμβασης του (αγνώστων λοιπών καθηκόντων)Κων/νου Δήμου σε ρόλο... συντονιστή στη ΝΕΤ με μικτές αποδοχές 7.000 ευρώ στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κέθε έλεγχο στηνκρατική ΕΡΤ...Για περισσότερα 

Αυτό είναι ...κωλόσπιτο;

Ποια είναι αυτή η γυναίκα που μένει σε αυτό το σπίτι; Που να την θυμηθείτε. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε άλλο γιατί μια ατάκα παραπάνω σημαίνει ότι σας δίνουμε την λύση... Τι να.... σας πούμε δηλαδή ...

Δεν μυρίζει επειδή είναι παλιό ...

10 Φεβ 2009

Ντοκουμέντα: Αυτές είναι οι λίστες...

...με τα "γαλάζια" ρουσφέτια!!!

Το ρουσφέτι καλά κρατεί... Αίσθηση προκάλεσαν τα έγγραφα που έφερε στο φως το "Αποκαλυπτικό Δελτίο" του Εxtra για τα "γαλάζια" ρουσφέτια. Είναι λίστες με αιτήματα υπουργών, βουλευτών, δημάρχων και άλλων επιφανών νεοδημοκρατών που ζητούν να βολέψουν σε επίζηλες θέσεις δικούς τους ανθρώπους, ακόμη και συγγενείς τους. Αυτά που υποτίθεται θα είχαν σταματήσει από το 2004.
Για περισσότερα http://press-gr.blogspot.com/2009/02/blog-post_5863.html

Έτσι κι' αλλοιώς ο λαουτζίκος πληρώνει ....

Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...

Καταδίκη για τον υφυπουργό Άμυνας!
.
Πολίτης δικαιώθηκε και παίρνει αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο επειδή δεν προχώρησαν από τη Βουλή οι εγκλήσεις του σε βάρος του κ. Τασούλα όταν ήταν δήμαρχος Κηφισιάς...
.
Από τον Στάθη Παλαιολόγο
.
Πριν εκλεγεί βουλευτής Ιωαννίνων, το 2000, ο σημερινός υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Τασούλας διετέλεσε (κατά την περίοδο 1994-1998), δήμαρχος Κηφισιάς. Κατά την περίοδο εκείνη είχαν προκληθεί προστιβές για την κατασκευή κάποιων έργων στην περιοχή του δήμου. Ο ιδιώτης εργολάβος που θεώρησε ότι αδικήθηκε έκανε μήνυση σε βάρος του κ. Τασούλα ως δημάρχου οι διαδικασίες για την εκδίκαση της οποίας ωστόσο προχώρησαν όταν πια εκείνος είχε εκλεγεί ήδη βουλευτής.

Για περισσότερα http://press-gr.blogspot.com/2009/02/blog-post_8100.html

Μας πιέζουν να αυξήσουμε τη συμμετοχή μας

Σάββατο, 21 Φεβρουάριος 2009

"Η απόρρητη έκθεση του ΝΑΤΟ για την κατάσταση στο Αφγανιστάν"


"Tο Greek American News Agency, αποκαλύπτει ότι η κατάσταση στον πολυετή πλέον πόλεμο από το 2001 στο Αφγανιστάν έχει αρχίσει και βγαίνει εκτός ελέγχου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο κείμενο των ΝΑΤΟικών, ο αριθμός των Αφγανών πολιτών που έχουν χάσει την ζωή τους από τον πόλεμο έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 46%. Η έκθεση δείχνει την δραματική κλιμάκωση τόσο του πολέμου, όσο και των καταστροφών που έχει επιφέρει, ενώ τα στοιχεία που δίνει είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατεί στην χώρα: Αύξηση 35% των θυμάτων από τις συμμαχικές δυνάμεις, αύξηση κατά 50% των δολοφονιών και των απαγωγών, καθώς και διπλασιασμό των επιθέσεων ενατίον της κυβέρνησης Καρζάι σε ποσοστό που αγγίζει το 119%!

Για περισσότερα http://troktiko.blogspot.com/2009/02/blog-post_2398.html

Η πρόκληση της αλαζονείας. Γιατί;

Σάββατο, 21 Φεβρουάριος 2009

"Καθαρίστρια με μηνιαίο μισθό €4.000"

ΚΑΤΑΓΕΛΙΑ

"«Εξόφθαλμη» είναι η περίπτωση των Υπαλλήλων της Βουλής, οι οποίοι λαμβάνουν 16 μισθούς το χρόνο. Πέραν από τους 14 μισθούς, που παίρνουν όλοι οι μισθωτοί, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δικαιούνται άλλων δύο μισθών, που...

Για περισσότερα http://troktiko.blogspot.com/2009/02/4000.html

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

Τους ... καμαρώνω ....

Το επόμενο βήμα της Άγκυρας στο Αιγαίο

February 19, 2009

 

Άσκηση-πρόκληση στο Αιγαίο που θα ξεκινήσει στις 15 Μαρτίου, σχεδιάζει η Τουρκία. Η Άγκυρα καλεί μάλιστα να συμμετάσχουν σε αυτήν ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις από τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Ενδεικτική των προθέσεων της Τουρκίας στο Αιγαίου είναι και η ονομασίας της άσκησης: «Egemen 2009», δηλαδή «Ηγεμόνας 2009». Στο σχεδιασμό της άσκησης, δεκάδες νησιά του Αιγαίου εμφανίζονται ως τουρκικά. Με την άσκηση, η Αγκυρα επιχειρεί να εμφανίσει νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από τη Θάσο μέχρι το Καστελλόριζο, ως αποστρατικοποιημένα, και διχοτομημένο το Αιγαίο στον 25ο Μεσημβρινό. Επιπρόσθετα, η Τουρκία δεσμεύει 20 περιοχές σε όλο το μήκος του FΙR Αθηνών για πτήσεις αεροσκαφών χωρίς να υποβάλλει σχέδια πτήσεων στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, αμφισβητώντας και πάλι το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου.

Η Ελλάδα έχει ήδη κάνει ορισμένες επαφές με τις χώρες που έχουν κληθεί, η ανταπόκριση είναι θετική, χωρίς ωστόσο να έχουν δεσμευθεί.

Αναπάντητο ακόμα το ερώτημα αν το ελληνικό ΓΕΕΘΑ γνώριζε τις προθέσεις της Τουρκίας και τι έκανε η πολιτική ηγεσία. Η διαρροή πάντως της είδησης από το Πεντάγωνο λέει πολλά.

Δηλαδή αν καταλάβαμε καλά, το επόμενο βήμα της Άγκυρας στις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο θα είναι η διεθνοποίηση του προβλήματος. Εμ βέβαια, αφού έστειλαν και φρεγάτα τους να κόβει βόλτες στο Σούνιο, λογικό είναι …

Και που θα πάει. Αργά η γρήγορα θα γίνει και η Μύκονος θέρετρο των πασάδων για να έλθουν , όπως έχουμε ξαναπεί, όλα στην θέση τους,

 

http://www.antinews.gr/?p=5313

Έχει δίκιο ο Μάνος

Με την κοινή λογική έχει απόλυτο δίκιο ο Στ. Μάνος. Άλλά έλα που η ΝΔ θέλει κεκράκτες ...
ΣΓΣ

Μάνος μαινόμενος για το αφορολόγητο των ΜΜΕ 

 Αποστολή με email 

Οι πληροφορίες για την επικείμενη επαναφορά της διάταξης που επιτρέπει σε ιδιοκτήτες ΜΜΕ να διαχειρίζονται το 2% του τζίρου των επιχειρήσεών τους χωρίς παραστατικά «έβγαλε έξω από τα ρούχα του» τον πρώην υπουργό, Στέφανο Μάνο, ο οποίος έκανε λόγο για κυβερνητική αθλιότητα. Κάλεσε, μάλιστα, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να... «ξεσηκωθεί».

«Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ξαναχαρίσει το αφορολόγητο 2% στους εκδότες και καναλάρχες, σε μια στιγμή που ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τι του ξημερώνει, που τον απειλεί η ΕΕ, που ο κ. Προβόπουλος ζητάει μέτρα και που ήδη ετοιμάζονται νέοι φόροι», δήλωσε ανάμεσα σε άλλα, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ. «Είναι θέμα για το οποίο περιμένω από τον κύριο Παπανδρέου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το κόμμα του είναι έντιμο, να βγει να πει ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, να τους πάρει ο διάολος και να τους σηκώσει. Κυριολεκτώ. Δεν επιτρέπεται σήμερα στην Ελλάδα, όταν όλος ο κόσμος είναι γονατισμένος, να γίνονται αυτές οι αθλιότητες», πρόσθεσε. 

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του πρώην προέδρου του ΣΥΝ, Νίκου Κωνσταντόπουλου. Υπολογίζεται ότι μέσα από το αφορολόγητο του 2%, ιδιοκτήτες ΜΜΕ κερδίζουν περισσότερα από 20 μαύρα εκατομμύρια ευρώ ετησίως. 

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποδοκιμάζει την πρωτοβουλία της εφημερίδας Καθημερινή (που έφερε στο προσκήνιο το θέμα), μιλώντας για τον κίνδυνο η ενδεχόμενη κατάργηση του αφορολόγητου του 2% να πλήξει οικονομικά τις μικρές εφημερίδες του κλάδου. Μάλιστα, η Ένωση αναφέρει ότι ειδικά ο Όμιλος Αλαφούζου εξασφάλισε χαριστικά άδεια τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας. 

«Αχάριστοι Ελληνόσποροι»

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ
ΕΚΑΝΑΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΣΑΔΩΝ

Posted: 18 Feb 2009 09:03 AM PST
Κατακραυγή κατά Τ/Κ που καταδίκασαν παρέμβαση του στρατού.

Εθνικιστικούς κύκλους σε Τουρκία και κατεχόμενα ξύπνησε η κίνηση Τ/Κ να καταδικάσουν την παρέμβαση του κατοχικού στρατού σε διορισμούς «αστυνομικών» του ψευδοκράτους.
Για αχαριστία και προδοσία κατηγορήθηκαν σε στήλες και άρθρα του τουρκικού Τύπου τα μέλη των τ/κ οργανώσεων και των τ/κ κομμάτων που διαδήλωσαν την προηγούμενη βδομάδα μπροστά από την «πρεσβεία» της Τουρκίας. Η εκδήλωση διαμαρτυρίας (συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, τα κόμματα Ενωμένης Κύπρου, Σοσιαλιστικό, Νέα Κύπρος) στρέφονταν κατά της ανάμιξης της Τουρκίας στα των κατεχομένων με αφορμή την παρέμβαση του στρατού σε...πρόσφατους διορισμούς νέων «αστυνομικών».
Μετά την εκδήλωση εκείνη ακολούθησαν αρκετά επικριτικά σχόλια στον τουρκικό Τύπο, καθώς σε διάφορα άρθρα αναφέρονταν σχόλια όπως: «Κοιμάστε ήσυχα στον ίσκιο της τουρκικής σημαίας. Αν δεν υπήρχε, θα είχατε την τύχη των Παλαιστινίων, αχάριστοι», «Οι ελληνόσποροι αναπνέουν χάρις σε μας», «πώς θα ζήσετε χωρίς την Τουρκία, ρε εσείς, που δεν έχετε ιερό και όσιο», «δεν αγαπούν τους Τούρκους και το στρατό, αλλά αν δεν ήμασταν εμείς θα πεινούσαν» και «το οδόφραγμα είναι εκεί, σε όποιον δεν αρέσει, ας περάσει απέναντι». Εξάλλου, το τουρκικό Κόμμα Εθνικιστικής Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του καταδίκασε την εκδήλωση, χαρακτηρίζοντάς την ως «γελοιότητα».
Εν τω μεταξύ, την ενόχλησή τους εκδήλωσαν και τ/κ εθνικιστικές οργανώσεις. Αντιπροσωπεία του «εθνικού συμβουλίου», των «συνδέσμων αγωνιστών» και της «ΤΜΤ» επισκέφθηκαν προχθές τον «πρέσβη» της Τουρκίας και του εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στη μητέρα πατρίδα. Χθες εθνικιστικοί σύνδεσμοι πραγματοποίησαν νέα εκδήλωση (από όπου η φώτο) στην «πρεσβεία», καταδικάζοντας τους «Ε/Κ παπαγάλους», πετώντας λουλούδια στην πύλη της «πρεσβείας» και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Εδώ είναι ΤΔΒΚ, σε όποιον δεν αρέσει να πάει στο νότο». Να σημειωθεί ότι δεν είναι το πρώτο κρούσμα άτυπης κόντρας μεταξύ Τ/Κ - Τούρκων και εθνικιστών. Αρκετοί Τ/Κ θεωρούν ότι οι έποικοι και ο στρατός έχουν φέρει το έγκλημα και τη φτώχεια στα κατεχόμενα. Χαρακτηριστικό είναι επίσης και πρόσφατο άρθρο τουρκικής εφημερίδας που επέκρινε το γεγονός ότι η Τουρκία συντηρεί το ψευδοκράτος, όπου οι μισθοί «δημοσίων υπαλλήλων» είναι υψηλότεροι από ό,τι στην Τουρκία.

Κίνδυνοι κοινωνικής αναστάτωσης λόγω της ανεργίας και της φτώχειας

Νέες προσπάθειες στήριξης της οικονομίας στην Ευρώπη

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009 07:00

Στην κρατικοποίηση του προβληματικού πιστωτικού ομίλου Hypo Real Estate προχωρεί η γερμανική κυβέρνηση.

Σε νέες προσπάθειες επιδόθηκαν χθες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση αλλά και τον κίνδυνο της κοινωνικής αναστάτωσης λόγω της αύξησης της ανεργίας και της φτώχειας.

Η Γαλλία βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, καθώς η κλιμακούμενη ένταση στο νησί της Γουαδελούπης κατέστησε άκρως αναγκαία τη λήψη μέτρων έτσι ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση των κινητοποιήσεων στην ενδοχώρα. Εκπρόσωπος εργατικού σωματείου έχασε τη ζωή του και αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν από διαδηλωτές στο συγκεκριμένο υπερπόντιο διαμέρισμα της Γαλλίας όπου η εδώ και ένα μήνα εκστρατεία για αύξηση των μισθών έλαβε επικίνδυνες διαστάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σαρκοζί άρχισε διαπραγματεύσεις με εργατικά συνδικάτα στο Παρίσι προτείνοντας μέτρα αξίας από 1,65 έως 2,65 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τους χαμηλόμισθους να αντεπεξέλθουν στην οικονομική κρίση.

Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές, μπόνους για αστέγους, αύξηση αποδοχών σε άτομα που έχουν προσωρινά χάσει την εργασία τους από προβληματικές επιχειρήσεις και η δημιουργία ταμείου το οποίο θα πληρώνει για την εκπαίδευση ανέργων ώστε να αποκτήσουν νέα προσόντα.

Ορισμένες από τις προτάσεις του ανταποκρίνονται στα αιτήματα των συνδικάτων, όμως ο Σαρκοζί απέφυγε να προσφέρει ευρεία κλίμακας αύξηση στον κατώτατο μισθό, όπως υποστήριξαν ηγέτες συνδικάτων. Οι νέες προτάσεις έρχονται να προστεθούν στο σχέδιο στήριξης της οικονομίας ύψους 26 δισ. ευρώ που ανήγγειλε η γαλλική κυβέρνηση το Δεκέμβριο για την αύξηση των επενδύσεων.

Την ίδια ώρα, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την κρατικοποίηση τραπεζών, με το Βερολίνο να διαβεβαιώνει ότι δεν σχεδιάζει να αυξήσει το ρόλο του κράτους μέσω του εν λόγω νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει και στην επιβεβλημένη κρατικοποίηση του προβληματικού πιστωτικού ομίλου Hypo Real Estate.

Ωστόσο, με αυτό το βήμα, το Βερολίνο παραβλέπει τη δέσμευσή του να σεβαστεί την ιδιωτική περιουσία, αποτελώντας την τελευταία κυβέρνηση που απομακρύνεται από τις πολιτικές της ελεύθερης αγοράς, αφού χρησιμοποιεί κρατική βοήθεια για τη στήριξη τραπεζών και βιομηχανιών. Παρά τις ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, ο Γιούργκεν Σταρκ, μέλος του δ.σ. της ΕΚΤ, πιστεύει ότι τα πακέτα των κυβερνήσεων στη Ζώνη του Ευρώ θα έχουν θετικό αντίκτυπο μέχρι τα τέλη του έτους.

Εκτός Ευρωζώνης, η Τράπεζα της Αγγλίας ζητεί από την κυβέρνηση την άδεια για να τυπώσει χρήματα σε μία προσπάθεια να τονώσει τη ρευστότητα, αφού κρίνει ότι περαιτέρω μείωση των επιτοκίων μπορεί να πλήξει την κερδοφορία τραπεζών.

Στον ίδιο δρόμο κινείται και η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, η οποία ανακοίνωσε ότι θα τυπώσει χρήμα αξίας 3,2 τρισ. ρουβλίων προκειμένου να καλύψει το φετινό δημοσιονομικό της έλλειμμα χωρίς να μειώσει περαιτέρω τα αποθέματα της χώρας σε ξένο νόμισμα.

Αλλαγές στους κανονισμούς που αφορούν καλυμμένες ομολογίες ανακοίνωσε και η Ελβετία σε μία προσπάθεια να ενθαρρύνει τη ρευστότητα στη διατραπεζική αγορά.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/02/19/1631399.htm

Εγώ θα συνεχίσω.

Σας πληροφορώ ότι σήμερα το πρωί διαπίστωσα ότι κάποιο ... μαγικό χέρι ΑΦΑΙΡΕΣΑΙ από το blog μου ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ όλα τα περιεχόμενα που υπήρχαν μέσα στην επικεφαλίδα ΣΚΟΠΙΑ, κάτω από τις «ΕΤΙΚΕΤΕΣ».

Αυτή η πράξη αποδεικνύει ότι υπάρχουν ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ οφθαλμοί και ό,τι είναι ενοχλητικό ή μη αρεστό το απαλείφουν.

Εγώ θα συνεχίσω.

ΣΓΣ

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Το καλύτερο πρωτοσέλιδο

Πιθανόν το καλύτερο σημερινό πρωτοσέλιδο.
Αυτά, η αβελτηρία και οι εκούσιες παραλείψεις εν ονόματι του πολιτικού κόστους, μας έχουν φτάσει να βλέπουμε το πάτο του βαρελιού από κάτω.
ΣΓΣ

Νεποτισμός στο μεγαλείο του

Έλαβα το ακόλουθο μήνυμα το οποίο θεωρώ απίστευτο, αλλά το προωθώ για να αποκατασταθεί ή εδρεωθεί η αλήθεια.

ΣΓΣ


Η εκπαίδευση των Ελλήνων περνά από την καμαρίλα των καθηγηταράδων..

"Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών απαντήστε.

Στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κοσμήτωρ είναι η Ελένη Χριστινάκη,καθηγητής ο Παναγιώτης Χριστινάκης. Από κει και πέρα παρακολουθήστε την πορεία της οικογένειας:

Η κόρη Ειρήνη Χριστινάκη έλαβε διδακτορικό τον Αύγουστο του 2004 από τον πατέρα της Παναγιώτη Χριστινάκη τότε Πρόεδρο του Τμήματος που ήταν επιβλέπων του διδακτορικού της, έχοντας αποτύχει στις προσπάθειές της για διδακτορικό στη Νομική Αθηνών και στη Νομική Θράκης. Σε λίγους μήνες εκλέγεται... κατ´ ευθείαν επίκουρη καθηγήτρια, παρακάμπτοντας το νόμο που απαιτεί κάποια χρόνια διδασκαλίας σε ΑΕΙ μετά την απόκτηση του διδακτορικού. Χαρακτηρίστηκε διεθνούς κύρους επιστήμων!!! και άκουσον άκουσον μέσα σε τρία χρόνια το 2008 σε ηλικία 35 ετών! γίνεται τακτική ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ!!!, παρακάμπτοντας πάλι το νόμο.

Στη συνέχεια ο γαμπρός Χριστινάκη, Αθανάσιος Γλάρος και σύζυγος της Ειρήνης Χριστινάκη εκλέγεται επίκουρος καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Ο αδελφός του γαμπρού Χριστινάκη, Γεώργιος Γλάρος ετοιμάζεται και αυτός για άλλη θέση στο ίδιο Τμήμα.

Η άλλη κόρη του Χριστινάκη, Όλγα Χριστινάκη, ετοιμάζεται και αυτή για τη Σχολή και πήρε θέμα διδακτορικού με επιβλέπουσα την αδελφή της, Ειρήνη Χριστινάκη.

Ο άλλος γιός Χριστινάκη, Επαμεινώνδα Χριστινάκης, πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας, δάσκαλος στην Κύπρο, χωρίς πτυχίο Θεολογίας και χωρίς μάστερ που είναι απαραίτητο, γίνεται και αυτός υποψήφιος διδάκτωρ και στην επιβλέπουσα επιτροπή ορίζεται πάλι ο καθηγητής Χριστινάκης.

Κύριε Πρύτανη τι έχετε να πείτε στους φοιτητές που αξίζουν και αγωνίζονται τίμια αλλά δεν έχουν το προνόμιο να είναι παιδιά καθηγητών;

Τι έχετε να πείτε στους χιλιάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς;

Γιατί συμφωνείτε με την προκλητική συμπεριφορά της οικογένειας Χριστινάκη;

ΝΑ ΤΟΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΡΟΜΠΑ ΤΗΝΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ!

ΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΜΑΣ ΕΜΕΙΝΕ ΛΙΓΗ ΝΤΡΟΠΗ ΕΠΑΝΩΜΑΣ............

Απαράδεχτο αισχρό και ντροπή στους καλοπερασάκηδες και διπλωματούχος της οκάς... Το Υπουργείο παιδείας ας ανακαλέσει αμέσως τα παράνομα διπλώματα και να δημιουργήσει θέσεις για παιδιά της υπαίθρου, των εργατών, μικροεπαγγελματιών, αγροτών και όλων των βιοπαλαιστών που και αυτοί έχουν δικαίωμα να σπουδάσουν τα παιδιά τους, όχι δια του μέσου ποιό γνωρίζεις...Αλλά με τις ικανότητες των παιδιών τους

N.Dim...

Τι κύριε Πρύτανη....... Όλοι στο κόλπο είναι....

Έχουμε γεμίσει από κυρίους και κυρίες.... Κϋριε Μπους, κυρία Μπακογιάννη, κύριε Πρύτανη, κύριε Πάγκαλε, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Κακαουνάκη, κύριε, κύριε .......

Άσπρο Φτερό

Αστική τρομοκρατία; Αντάρτες των πόλεων;

Από τη σημερινή Citypress και ειδικότερα η γελοιογραφία του Σπ. Δερβενιώτη δείχνει του πόσο κινδυνεύει το δημοκρατικό μας πολίτευμα.
ΣΓΣΥΓ Για τους παραβιάζοντες το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ακαδημαϊκό άσυλο τι προβλέπεται;

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Κ & Ε ΠΑΡΟΝ


Τετάρτη, 18 Φεβρουάριος 2009
Παράκληση του Παπαθεμελή προς όλους τους Έλληνες bloggers

"Ο εκπρόσωπος Τύπου της Δημοκρατικής Αναγέννησης και επικεφαλής της αποστολής
στην αναζήτηση του Βάσκο Γκλιγκορίεβιτς στα Σκόπια και στο ψυχιατρείο Μπάρντοφτσι
Σταύρος Βιτάλης, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους Έλληνες bloggers να
βρίσκονται σε ετοιμότητα αύριο Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ημέρα της αποστολής μας.

Δεδομένης της "σιωπής ασυρμάτου" που κρατούν τα μεγαλοκάναλα (εκτός ΑΛΤΕΡ και ΕΤ3),
ο ρόλος των bloggers κατά τη διάρκεια αυτής... της αποστολής, θα είναι κρισιμότατος,
ιδιαίτερα αν η σκοπιανή ηγεσία επιχειρήσει να δημιουργήσει προβλήματα στην αποστολή μας.

Με τη συνεχή τους ενημέρωση -στην οποία ήδη πρωτοστατούν οι Έλληνες bloggers- θα
κρατούν ανοιχτή γραμμή με όλους τους συμπατριώτες μας κατά την εξέλιξη της αποστολής.
Παράλληλα, αν κάποιοι επιχειρήσουν να μας σταματήσουν στην προσπάθειά μας να
βοηθήσουμε τον αδελφό blogger Βάσκο Γκλιγκορίεβιτς, τουλάχιστον να υπάρχει μια
συνεχής ροή πληροφοριών, ώστε οι ειδήσεις να μήν φιλτράρονται απο τα μεγάλα
κανάλια και τα συγκροτήματα Τύπου."

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας

Σταύρος Βιτάλη
Εκπρόσωπος Τύπου

http://troktiko.blogspot.com/2009/02/bloggers_17.html

Και εις άλλα με υγεία ....

Πέραν όλων των άλλων εστιάζω την προσοχή μας στο μεγάλο έλλειμμα που έχουν οι πρώην Σοβιετικές χώρες που μας τις φόρεσαν οι ΗΠΑ, όπως θέλουν να μας φορέσουν και την Τουρκία, ώστε η ΕΕ να μην μπορέσει να σηκώσει κεφάλι για πολλά χρόνια. Αυτή η στρατηγική των ΗΠΑ συνεπικουρείται και από την αποτροπή δημιουργίας ΕΔ της ΕΕ, με το πρόσχημα της ύπαρξης του ΝΑΤΟ, ως εκ τούτου η ΕΕ δεν είναι δυνατόν να έχει ίδια εξωτερική πολιτική.
ΣΓΣ

Δείτε το βίντεο για να φτιάξετε διάθεση :
http://www.skai.gr/master_avod.php?id=111444&cid=1012&bc=1012&lsc=1

Η ιστορία γράφεται από τον ... νικητή

Έλαβα το ακόλουθο μήνυμα. Εάν αληθεύει, τότε ανάθεμα στα ζεϊμπέκικα και σ' αυτούς που νομοθέτησαν το 2002 την απάλειψη από τα βιβλία διχαστικών (;) ιστορικών γεγονότων και στους αργυρώνητους Έλληνες ιστορικούς (;).

ΣΓΣ

Οι αρχαίοι Τούρκοι!!!!

Μου έστειλαν τα παρακάτω και σας τα προωθώ, ωστόσο έχω ιδίαν άποψιν της προσπάθειας της Τουρκίας να δείξει ότι είναι ριζωμένη στην περιοχή.

Στο Βρετανικό Μουσείο στον β΄ όροφο στήθηκε αίθουσα (δεν υπήρχε πριν 2 χρόνια που είχα πάει) με την ονομασία “Ancient Turkey” όπου ούτε λίγο ούτε πολύ η Μ. Ασία ήταν η Αρχαία Τουρκία ήδη από την προϊστορική εποχή! Με τις υγείες μας!! [Έναντι χρημάτων όλα γίνονται ΣΓΣ]

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: *

Ενώ το βιβλίο Ιστορίας που διδάσκονται τα Ελληνόπουλα στη ΣΤ' Δημοτικού εξυμνεί τις «προοδευτικές» προσπάθειες των Οθωμανών -και ξεχνάει το κρυφό σχολειό- το αντίστοιχο εγχειρίδιο της γείτονος διδάσκει στους Τούρκους μαθητές ότι:

 -Σελίδα19: «Τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται σήμερα υπό ελληνική κατοχή».

 -Σελίδα 21: «Η Ελλάδα δεν έχει τη δύναμη να διατηρήσει στο Αιγαίο την ειρήνη». (!!!)

 -Σελί δα 65: «Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ασία είναι δυνατόν να διατηρηθεί με την επιστροφή αυτών των νησιών στην Τουρκία».

 -Σελίδα 110: «Η Τουρκία καθόρισε τα χωρικά της ύδατα στα 6 μίλια το 1930. Έτσι η Χίος, η Μυτιλήνη και η Σάμος βρίσκονται μέσα στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Το δικαίωμα κυριαρχίας μιας χώρας στα δικά της χωρικά ύδατα της επιτρέπει να ασκεί τα ίδια δικαιώματα στα νησιά που βρίσκονται σε αυτά τα ύδατα».

Αυτά και άλλα πολλά αλιεύει κάποιος από την πρώτη κιόλας ανάγνωση του βιβλίου Ιστορίας (έκδοση 1996) το οποίο διδάσκεται σήμερα συστηματικά στις μεγαλύτερες τάξεις του τουρκικού σχολείου οκταετούς υποχρεωτικής φοίτησης. Το συγκεκριμένο σύγγραμμα που τιτλοφορείται τα «Τα δίκαια της Τουρκίας στο Αιγαίο» (EgeDenizinde TurkHaklari) και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη γείτονα το 1955 με την υπογραφή του Τούρκου καθηγητή Ιστορίας Μεχμέτ Σακά.

Βάση των αυθαίρετων ιστορικών θεωριών τις οποίες σήμερα διδάσκονται στις ιστορικές ακαδημίες και στις στρατιωτικές σχολές της Τουρκίας, όλοι οι πολιτισμοί του Αιγαίου-μεταξύ αυτών και ο ελληνικός-ήταν τουρκικής προέλευσης!

Φτάνουν στον παραλογισμό να θεωρούν Μινωίτες, Μυκηναίους, Ίωνες, Τρώες και Πελασγούς προτουρκικές φυλές που κατοικούσαν στο Αιγαίο. Σύμφωνα με αυτές τις απίστευτες θεωρίες, οι Έλληνες δεν ήταν παρά ένα μικρό παρακλάδι του «μεγάλου τουρκικού λαού», του «μοναδικού που είχε τη δύναμη να δημιουργεί μεγάλα κράτη και πολιτισμούς»!

Ακόμη πιο προχωρήμενη είναι η εργασία του Σελαχατίν Σαλιζίκ (Turk Yunaniliskilerivefiliki eteria) όπου περιλαμβάνονται αλλόκοτοι ισχυρισμοί όπως ότι ο ελληνικός πολιτισμός ήρθε από την Ασία και δεν είχε κανένα πρωτότυπο στοιχείο, ότι οι Τούρκοι ήρθαν στο Αιγαίο το...2480 π..Χ. και ότι ο Δημόκριτος, Ηρόδοτος, Ιπποκράτης, Πυθαγόρας και Όμηρος ήταν όλοι τους τουρκικής καταγωγής.

Η εργασία του εγκρίθηκε απ' το τουρκικό υπουργείο Παιδείας και διδάσκεται στα τουρκικά σχολεία. ..

Εφημερίδα ΤΟ ΘΕΜΑ - Νίκος Χειλαδάκης

Μπεστε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δόσετε ...


Τρίτη, 17 Φεβρουάριος 2009
Δεν μπορούν να αλωνίζουν οι Τούρκοι στον τόπο μας

Το επιβλητικό, για τα δεδομένα της Κομοτηνής, κτίριο της τράπεζας Ζιραάτ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΗΘΑΡΓΟ
Δεν μπορούν να αλωνίζουν οι Τούρκοι στον τόπο μας
Ο περιφερειάρχης Δημ. Σταμάτης επέστρεψε την πρόσκληση εγκαινίων της ΖΙRAAT BANK ως απαράδεκτη και προσβλητική.
Επιτέλους το ελληνικό κράτος έδειξε ότι δεν είναι σε λήθαργο και την ύστατη ώρα, μια μέρα πριν από τα επίσημα εγκαίνια δια του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης Ναζίμ Εκρέμ κι άλλων σημαινόντων στελεχών που έρχονται στην Κομοτηνή για την «ιστορική» μέρα της επίσημης έναρξης λειτουργίας της τουρκικής τράπεζας Ζιράτ Μπάνκ αντέδρασε. Μια αντίδραση που έδειξε ότι ο περιφερειάρχης κ. Σταμάτης δεν είναι από τους ανθρώπους που μασούν τα λόγια τους, που δεν...έχουν άποψη των πραγμάτων, αλλά αντίθετα με ένα e-mail που απέστειλε στον Τύπο και με δηλώσεις του αναφέρθηκε στο γεγονός, δείχνοντας ότι η απαξίωση στην Ελλάδα, τους θεσμούς που πρέπει να υπάρχει από γειτονικές χώρες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τόπο μας, δεν θα περνά απαρατήρητη. Επέστρεψε ως απαράδεκτη την πρόσκληση, δείχνοντας τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλοι αιρετοί. «Ο Χρόνος» θα βρίσκεται εκεί να καταγράψει παρουσίες και δηλώσεις μετά από αυτή την εξέλιξη.

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2009/02/blog-post_7847.html


Τον εσμό της βρομιάς ....τον αναπνεύουν οι ηλίθιοι ...

Δευτέρα, 16 Φεβρουάριος 2009
Ιστορίες .. τρΕΛΛΑΣ !

Και αθώος και ένοχος για το ίδιο χαρτονόμισμα . Πως μπορεί να συμβαίνει αυτό, αναρωτιόταν ο κ. Γ. Ντάσκας. Και όμως , συμβαίνει !
Τον περασμένο Νοέμβριο όταν όλα τα φώτα ήταν πάνω στο Βατοπαίδι , βγήκε … «μουγκά» και στην αφάνεια των ΜΜΕ η απόφαση για το σκάνδαλο του Κτηματολογίου. Οι γουρλομάτηδες και οι κεραμιδόγατοι της δημοσιογραφίας «ποίησαν την … νήσσα».

Ένα σκάνδαλο μέγιστο που στοίχισε στην χώρα μας 3,1 Δις ευρώ, αποκλειστικής κοπής και ραφής ΠαΣοΚ.
Για το σκάνδαλο αυτό είχαν παραπεμφθεί αρχικά πάνω από 15 άτομα και μεταξύ αυτών και ο πρώην σύζυγος της κ. Φ. Γεννηματά.
Απηλλάγησαν, όμως, στην πορεία οι περισσότεροι, ενώ τα πυρά πολιτικής ευθύνης είχε δεχθεί ο πολιτικός προϊστάμενος της εποχής κ. Λαλιώτης. Στο τέλος κατέληξαν στο εδώλιο μόλις ….δύο άτομα τα οποία μετά από μήνες δίκης , τον περασμένο Νοέμβριο, προς γενική έκπληξη , αθωώθηκαν και οι δύο λόγω …… παραγραφής !!!

http://politis-gr.blogspot.com/2009/02/blog-post_16.html

Η Τραγωδία του Ασωπού στο FACEBOOK

[Μη μαδάτε την Μαργαρίτα] Η Τραγωδία του Ασωπού στο FACEBOOK


1250 μέλη συγκεντρώνει ήδη η πρωτοβουλία "Η Τραγωδία του Ασωπού: Να σταματήσει το έγκλημα"! που δημιουργήθηκε στο FACEBOOK.
ενημέρωση, σύνδεσμοι, σχόλια... Γράψτε την άποψή σας, ιδέες, προτάσεις για δράσεις και ότι άλλο νομίζετε.
Ο φίλος ο Ζαμπετάκης με προλαβαίνει στην ενημέρωση! Δείτε από την σημερινή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100054_17/02/2009_303725 "Τοξική βόμβα σε λαχανικά από Οινόφυτα"

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Σινορωσική συμφωνία-«μαμούθ» για την ενέργεια

Τρίτη, 17.02.09

Το πρώτο μεγάλο βήμα έκανε η Ρωσία στην προσπάθειά της να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές ρωσικού αργού από τη Δύση υπογράφοντας τη μεγαλύτερη, στην ιστορία της, ενεργειακή συμφωνία με την Κίνα.

Η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση δανείων ύψους 25 δισ. δολαρίων, αντί μακροπρόθεσμης προμήθειας ρωσικού αργού.

Μετά από πολύμηνες και επίπονες διαπραγματεύσεις, η τελική συμφωνία υπεγράφη την Τρίτη στη Μόσχα, παρουσία του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης Ιγκορ Σέτσιν του αντιπροέδρου της κινεζικής κυβέρνησης Ουάνγκ Τσισάν, υπεύθυνου για θέματα ενέργειας, του προέδρου της Rosneft Σεργκέι Μπογκντάντσικοφ και του προέδρου της Transneft Νικολάι Τοκάρεφ, όπως μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο πηγή προσκείμενη στον κινεζικό πετρελαϊκό όμιλο CNPC.

Το δάνειο θα χορηγηθεί από την Κινεζική Τράπεζα Αναπτύξεως, διευκολύνοντας τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρίες στην αναχρηματοδότηση του χρέους τους.

Η συμφωνία μεταξύ Rosneft και CNPC προβλέπει την εικοσαετή τροφοδοσία της Κίνας με ρωσικό αργό ενώ η συμφωνία μεταξύ Transneft και CNPC προβλέπει την κατασκευή διακλάδωσης του ρωσικού πετρελαιαγωγού Σιβηρία-Ειρηνικός προς την Κίνα.

Η μήκους 67 χλμ. διακλάδωση από το Σκοβορόντινο -περιοχή του ποταμού Αμούρ στη ρωσική Απω Ανατολή- μέχρι τα ρωσο-κινεζικά σύνορα θα επιτρέπει την τροφοδοσία της βόρειας Κίνας με 15 εκατομμύρια τόνους ρωσικού αργού ετησίως -300.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ 

Βασιλιάς στο Δημόσιο η διαφθορά

Βασιλιάς στο Δημόσιο η διαφθορά

Τρίτη, 17.02.09
Ο δημόσιος τομέας αναδεικνύεται πρωταθλητής της διαφθοράς στη χώρα μας, σύμφωνα με την έρευνα της Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς». Σε σύγκριση μάλιστα με την περσινή έρευνα, η διαφθορά φαίνεται να καταγράφει αύξηση.

Δημόσια νοσοκομεία, εφορίες και πολεοδομίες καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά την εκδήλωση κρουσμάτων διαφθοράς.

Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από το υπουργείο Μεταφορών και τις Νομαρχίες. Σημειώνεται πάντως πως το 60% των κρουσμάτων διαφθοράς καταγράφεται στους τρεις πρώτους τομείς.

Εκτιμάται ότι τα χρήματα που χάθηκαν πέρσι ανέρχονται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ, 109 περισσότερα από το 2007.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 80% των Ελλήνων διαφωνεί με τις πράξεις που ενέχουν στοιχεία διαφθοράς.

Σε ό,τι αφορά την κατάταξη φορέων του ιδιωτικού τομέα ως προς τα κρούσματα διαφθοράς, οι υπηρεσίες υγείας καταλαμβάνουν και πάλι την πρώτη θέση.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» Κώστας Μπακούρης, υπάρχουν διατάξεις που να διαφυλάσσουν τη διαφάνεια στο δημόσιο, ωστόσο εφαρμόζονται είτε χωρίς αυστηρότητα είτε επιλεκτικά.

Ο εισαγγελέας Γ.Σακελάκος μπήκε για τα πλαστά τιμολόηγια του Γ.Κουρή;


Τρίτη, 17 Φεβρουάριος 2009
Βόμβα! Ο εισαγγελέας Γ.Σακελάκος μπήκε για τα πλαστά τιμολόηγια του Γ.Κουρή;

Παρέμβαση έχει κάνει ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, Γ. Σακελάκος για τον φάκελο του Γ.Κουρή με τα πλαστά τιμολόγια. Η είδηση είναι βόμβα και βέβαια δείχνει ότι υπάρχουν δικαστές εις τας Αθήνας. Ο Γιώργος Κουρής είχε κατηγορηθεί για φάκελο με πλαστά τιμολόγια και ξαφνικά οι ελεγκτές που όρισε ο Γιώργος Αλογοσκούφης, τα έβγαλαν όλα λάδι. Μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο από όποια πλευρά και αν το δει κανείς.
Είτε από...την μια έγινε λάθος σε βάρος του επενδυτικού κοινού είτε τώρα με την απαλλαγή του Κουρή. Ο ανακριτής έχει σύμφωνα με πληροφορίες όλα τα στοιχεία και επειδή είναι σοβαρός θα το προχωρήσει. Ελπίζουμε να μην κάνει πίσω σε τίποτα. Να κάνει πραγματική έρευνα. Προκύπτουν ευθύνες από τα δύο διαφορετικά πορίσματα του υπουργείου. Ο Σακελάκος πρέπει να είναι μάγκας για να μπήκε μέσα σε αυτή την ιστορία. Κάτι που ο υπουργός Αλογοσκούφης έθαψε. Και δεν έκανε καμία καταγγελία.
Άντε Μάκη παλικάρι και λεβέντη που τον έκαψες τον Κουρή(με την επίθεση στα blog και την μανία σου) βάλε τα στήθη σου μπροστά.
Τι θα κάνεις τώρα;

http://troktiko.blogspot.com/2009/02/blog-post_2158.html

Είναι ένας από τους τρόπους για να πάρουν bonous τα Golden boys

Δευτέρα, 16 Φεβρουάριος 2009

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ 40.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σιγά μην δεν έβγαζαν κέρδη οι τράπεζες από το επίδομα θέρμανσης.Αφού κάθε επιδοτούμενος άνεργος που παίρνει το επίδομα σήμερα, η τράπεζα παρακρατεί..10 λεπτά για κάθε συναλλαγή με 1.950.000 δικαιούχους!

Κύριε Βερναρδάκη, το ξέρετε ότι με τα χρήματα αυτά, θα μπορούσατε να χορηγήσετε ακόμη 700 περίπου άνεργους; Όπως επίσης δεν είναι καθόλου δίκαιο, ότι δικαιούνται επίδομα, όσοι έμειναν άνεργοι μέχρι 22 Ιανουαρίου. Δηλαδή οι άλλοι που έχασαν τη δουλειά τους αργότερα θα κρυώσουν;

Από troktiko

http://greekblock.blogspot.com/2009/02/40000.html

Έγκλημα διαρκείας στον Ασωπό

Η καμπάνια του Σκάι για τη σωτηρία του Ασωπού άρχισε. 

Πρώτα από το ραδιόφωνο, με απευθείας σύνδεση με τα Οινόφυτα, από το σπίτι του παπα-Γιάννη και εξαιρετικά αποκαλυπτικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις, την πλήρη τεκμηρίωση των γεγονότων και την παρουσίαση του προβλήματος σε όλες τους τις πτυχές από τον Χημικό Μηχανικό, κ. Θανάση Παντελόγλου .

Συνεχίστηκε με σύνδεση με το στούντιο του Σκάι, όπου ξεκίνησε η καμπάνια, όπου δόθηκαν ορισμένες απαντήσεις από την Μαργαρίτα Καραβασίλη, τ. Γενική Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος.

Συνεχίστηκε με το ραδιόφωνο και ακούσαμε τις συγκλονιστικές μαρτυρίες του Προέδρουτης Ομοσπονδίας Συλλόγων Κατοίκων Ωρωπού, κ. Χρήστου Παναγόπουλου , αλλά και τον Δήμαρχο Ωρωπού, κ. Γαβριήλ που υποστήριξε ότι ακόμη και στην δικιά του γεαώτρηση βρέθηκε πρόσφατα υωηλή συγκέντρωη εξασθενούς χρωμίου, αλλά ότι το νερό της Μαυροσουβάλας είναι ακόμη καθαρό! Με παρεμβάσεις του ο παπα-Γιάννης έδωσε τεκμηριωμένες απαντήσεις για την "σκοπιμότητα" ορισμένων μετρήσεων-αναλύσεων που δίνονται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που προσπαθούν να αποσιωπήσουν το πρόβλημα....

Με πάθος! Ναι! Με αυτό το πάθος που τον διακρίνει πάντα και που αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ευώδωση των σκοπών μας... Γιατί βγαίνει μέσα από την αγάπη για τον συνάνθρωπο και τη φύση!


http://oikomargarita.blogspot.com/2009/02/blog-post_17.html

Σκοπιανό: Νέα επίδειξη αδιαλλαξίας από τον Γκρούεφσκι


Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009 07:00

    * Μπακογιάννη: Το μήνυμα προς Σκόπια

«Δεν υπάρχει διάθεση για συμβιβασμό από ελληνικής πλευράς στο ζήτημα της ονομασίας», ανέφερε -σε συνέντευξή του στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων «Sitel»- ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ, Νίκολα Γκρούεφσκι, ο οποίος συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα ζητεί πλήρη αλλαγή σε όλα.
Ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ, Νίκολα Γκρούεφσκι.

«Η θέση τους και οι παρατηρήσεις τους επί της τελευταίας πρότασης του διαμεσολαβητή ήταν προς αυτή την κατεύθυνση - ότι δηλαδή πρέπει να προχωρήσουμε στην αλλαγή της εθνικής ταυτότητας, της ονομασίας της γλώσσας, της ονομασίας του έθνους, του Συντάγματος της χώρας, των διαβατηρίων, ενώ η χρήση της ονομασίας να μην γίνεται μόνον εκεί όπου χρησιμοποιείται το FYROM μέχρι σήμερα, αλλά παντού...

Αυτή είναι η θέση τους και σε αυτή δύσκολα κάποιος μπορεί να εντοπίσει κάποιον συμβιβασμό ή βούληση για συμβιβασμό. Οι συνομιλίες συνεχίζονται», είπε.

Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι «μετά τις εκλογές, η Ελλάδα θα αντλήσει δυνάμεις ώστε να αρχίσει να σκέπτεται σοβαρά την εξεύρεση λύσης, διότι εμείς επιζητούμε λύση.

Προτεραιότητά μας είναι η χώρα να καταστεί μέλος του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε. Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμό, όχι όμως για κάτι που δεν μοιάζει διόλου με συμβιβασμό».

Σχετικά με το ενδεχόμενο ανέγερσης αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, ο κ. Γκρούεφσκι ανέφερε ότι οι πρωτοβουλίες για την κατασκευή μνημείων και αγαλμάτων στο κέντρο της πόλης ανήκουν στον ομώνυμο περιφερειακό δήμο της πρωτεύουσας.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/02/17/1630282.htm