Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

BBC News - Greece's 'death spiral'

BBC News - Greece's 'death spiral':

"A cartoon in the Greek newspaper Kathimerini, April 2010
Greece's prime minister says the country faces an 'Homeric Odyssey'"

Δεν υπάρχουν σχόλια: