Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Η Finansbank "σώζει" την Εθνική

Η Finansbank "σώζει" την Εθνική (capital.gr-26/5/2010)

Με την αγορά της Ελλάδας να καταγράφει ζημιές και με την Finansbank να
εμφανίζει κέρδη ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας κατέγραψε στο α΄ τρίμηνο
του έτους καθαρά κέρδη ύψους 21 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 93% σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Ωστόσο, τα προ προβλέψεων κέρδη
του ομίλου διαμορφώθηκαν στο α΄ τρίμηνο στα 465 εκατ. ευρώ, μειωμένα
κατά 30% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2009.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν από
έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις
έναντι επισφαλειών. Συγκεκριμένα, η έκτακτη φορολογική εισφορά για τα
κέρδη του 2009 αλλά και η αναδρομική για το 2009 έκτακτη φορολόγηση
εσόδων από ομόλογα επιβάρυναν τα αποτελέσματα του αΆ 3μήνου με ¤93
εκατ. πρόσθετους φόρους διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος των φόρων του
3μήνου σε ¤112 εκατ.

Ειδικότερα, από την αγορά της Ελλάδας ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας
κατέγραψε στο α΄ τρίμηνο της χρονιάς ζημιές ύψους 133 εκατ. ευρώ, σε
σχέση με κέρδη 176 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ
την ίδια στιγμή η Finansbank εμφάνισε καθαρά κέρδη στα 122 εκατ. ευρώ,
ενισχυμένα κατά 32% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνo και υψηλότερα
κατά 18% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2009.

Από την αγορά της ΝΑ Ευρώπης ο όμιλος της Εθνικής εμφάνισε καθαρά
κέρδη 32 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 76% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του
2009.

Το σταθερό επιτοκιακό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 1,035 δισ. ευρώ, με
το επιτοκιακό περιθώριο να παραμένει σε επίπεδα άνω του 4% και
συγκεκριμένα στο 4,01%.

Τα δάνεια προς καταθέσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στο 98% και ειδικά
στην Ελλάδα στο 86%.

Επίσης, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ο υψηλός δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας Tier I ο οποίος διαμορφώθηκε σε 11,1%, με βάση τον οποίο η
Εθνική κατατάσσεται στις ισχυρότερες κεφαλαιακά τράπεζες της Ευρώπης.

Εξάλλου, σε πλεονεκτική θέση από άποψη ρευστότητας βρίσκεται η Εθνική
καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr μπορεί στην παρούσα φάση
να παράξει ρευστότητα αφ εαυτού της, δηλαδή κάνοντας χρήση στοιχείων
του ενεργητικού της, ύψους 8 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα μεγέθη ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Απόστολος
Ταμβακάκης δήλωσε: "Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ενός
εξαιρετικά δύσκολου έτους για την οικονομία και το πιστωτικό σύστημα
της χώρας, επιβεβαιώνουν ότι ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας συνεχίζει
να αναπτύσσεται συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια
αντιμετώπισης και υπέρβασης της κρίσης.

Ο μηχανισμός στήριξης της Ελληνικής οικονομίας που τέθηκε σε εφαρμογή
με τη συνεργασία των ευρωπαίων εταίρων μας και του ΔΝΤ, αποτελεί τη
βάση πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθεί η στρατηγική εξόδου της χώρας
από την οικονομική κρίση. Η πιστή και επιτυχημένη εφαρμογή των μέτρων
που προβλέπει ο μηχανισμός στήριξης θα οδηγήσει σταδιακά στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, επαναφέροντας την Ελληνική οικονομία σε
αναπτυξιακή τροχιά. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, θα φανούν
στους προσεχείς μήνες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον της γενικευμένης αβεβαιότητας η Εθνική
διατηρεί την κεφαλαιακή βάση (Tier I:11.1%) σε επίπεδα που την
κατατάσσουν ανάμεσα στις κορυφαίες Ευρωπαϊκές τράπεζες. Η ρευστότητά
της συνεχίζει να ενισχύεται με την δημιουργία περαιτέρω αποθεμάτων από
διαθέσιμα στοιχεία του ενεργητικού της.

Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, εξαιρουμένων των
διαπραγματευτικών κερδών και των εκτάκτων φόρων, παραμένει ισχυρή και
υποστηρίζεται περαιτέρω από την συνεισφορά των αυξημένων κερδών σε
Τουρκία και ΝΑ Ευρώπη που ανήλθαν σε ¤154 εκατ. κατά το 1ο τρίμηνο του
έτους.

Η πρόκληση για το υπόλοιπο του έτους εστιάζεται στη διαχείριση της
ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μας στην Ελλάδα, με σταθερή
προσήλωση στην υποστήριξη των υγιών επιχειρήσεων και νοικοκυριών καθ
όλη τη διάρκεια της κρίσης. Το ίδιο σημαντική είναι και η
αποτελεσματική διαχείριση του κόστους που θα πρέπει να προσαρμοστεί
στην τρέχουσα συγκυρία.

Οι πιέσεις που δέχεται η κερδοφορία του Ομίλου στην Ελλάδα
εξομαλύνονται από τη διασπορά των δραστηριοτήτων μας στην ευρύτερη
περιοχή, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών της
τελευταίας δεκαετίας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου