Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Re: 20100518 READ IT / OPEN LETTER to the PRESIDENT of BRASIL

This document has been imported into Google Docs on your behalf:
http://docs.google.com/Doc?id=dfvhbtgv_24049cqcb5xfs&invite=
Just FYI,
The Google Docs Team

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου