Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

URGENT


Από το ΣΤΑΘΗ

* Για την αξιοπρέπειά μας.
* Επειδή είμαστε ελεύθεροι και θέλουν να μας ξανακάνουν σκλάβους.
* Για την τιμή των γερόντων μας -αυτών που έχτισαν αυτή τη χώρα απ' τον Πόλεμο κι ύστερα- και για το μέλλον των παιδιών μας.
* Απεργούμε! 
* Επειδή μας έκλεψαν.
* Και διότι συνεχίζουν να μας κλέβουν.
* Και επειδή θα συνεχίσουν να μας κλέβουν.
* Επειδή πήγαν να μας φορτώσουν την ενοχή κι επειδή μας διέσυραν διεθνώς.
* Επειδή με το Μνημόνιο εγκαθίδρυσαν τη Δικτατορία των Τραπεζιτών και του Διεθνούς Κεφαλαίου, επειδή με το Μνημόνιο έθεσαν τη χώρα υπό την Κατοχή ξένου Διευθυντηρίου, επειδή με το Μνημόνιο υποθήκευσαν την περιουσία της χώρας κι επειδή πλέον η πατρίδα βρίσκεται σε κίνδυνο, απεργούμε!
* Απεργούμε
* Διότι χθες έσφαξαν τις συντάξεις, σήμερα σφάζουν και παγώνουν τους μισθούς, αύριο θα μας ζητήσουν κι άλλες (ανθρωπο)θυσίες.
* Απεργούμε, διότι έχουν κάνει κοινωνικό πραξικόπημα.
* Επειδή καταστρέφουν τη μητρότητα, επειδή στερούν από τους νέους και τις νέες την προοπτική της προκοπής και της δημιουργίας οικογένειας.
* Επειδή δεν δίνουν δίφραγκο για την Παιδεία του λαού και την Υγεία. Απεργούμε.
* Επειδή κόβουν τα φτερά της χώρας και την οδηγούν στην υπανάπτυξη και την υποτέλεια κι επειδή μας είπαν ψέματα. Απεργούμε.
* Επειδή συνεχίζουν να μας λένε ψέματα, επειδή θα συνεχίσουν να μας εξαπατούν, επειδή η διαφθορά, η σπατάλη και η διαπλοκή εξακολουθούν να θεριεύουν.
* Για όλα αυτά, και τόσα άλλα, που ο καθένας μας ως πρόσωπο κι όλοι μαζί ως τάξεις έχουμε υποστεί απ' αυτά τα ανδρείκελα των πλουσίων και Δυνατών, απεργούμε.
* ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ!
Για να πάρουμε τη ζωή μας πίσω...


ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

The follg was sent to the President K.Papoulias, 28.6.2010

            THE EUROPEAN LEAGUE
                     OF GENEVA
           POB 36 CH-1211 GENEVA 20

                Tel. 0041 22 733 04 73
            Tel. mob. 0041 79 304 89 92
              nicolas.kaloy@sunrise.ch
               www. nicolaskaloy.com
              Skype: kaloyer


Section SE Europe/Bb/ch/gr

Προς 
Α.Ε. Πρόεδρον της Δημοκρατίας
κ, Κάρολον Παπούλιαν

                    ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Γενεύη 28 Ιουνίου 2010

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν εκτάκτου συνεδρίας της ημετέρας Think Tank λαμβάνομεν την
τιμήν να σας γνωστοποιήσουμε με χαρακτηρισμόν του <<Επείγοντος>>,
πληροφορίας της ημετέρας υπηρεσίας σχετικάς με το υπογραφέν την 8ην
Μαϊου 2010 Μνημόνιον αναφερόμενον εις τον έκτακτον δανεισμόν της
Ελλάδος.

Θέλομεν να επιστήσωμεν την προσοχήν σας εις την σελίδα 129 §13,1 κατά
την οποίαν επιτρέπεται εις τον δανειστήν να μεταβιβάσει εις τρίτον
δικαιώματα και υποχρεώσεις του απορρέοντα εκ του Μνημονίου του
δανείου. Επίσης σελίδα 119 κατά την οποίαν απαγορεύεται εις την Ελλάδα
να συνάψει δάνειον με Κίναν και Ρωσίαν.

Κατά τα πληροφορίας μας η παράγραφος αυτή υποκρύπτει συμφωνημένην ήδη
πρόθεσιν όπως η μεταβίβασις αυτή, προ της σχεδόν βεβαίας αδυναμίας της
Ελλάδος να εκπληρώσει τας υποχρεώσεις της, γίνει προς όμορον χώραν η
οποία, με την βοήθειαν των ΗΠΑ ή άλλων ενδιαφερομένων χωρών της ΕΕ, θα
εξασφαλίσει συμφέροντα εκμεταλλεύσεως τόσον του ορυκτού πλούτου της
Ελλάδος (ουράνιον και άλλα μεταλλεύματα ιδία εις Μακεδονίαν και
Θράκην) όσον και των δυνατών κοιτασμάτων πετρελαίου εις το Αιγαίον.

Είμεθα βέβαιοι ότι θα εκτιμήσετε δεόντως τον ελλοχεύοντα κίνδυνον
τόσον δια την χώραν σας όσον και διά τα συμφέροντα της ΕΕ εν γένει.
Δια την χώραν σας ιδιαίτατα η πραγματοποίησις αυτής της
προ-συμφωνημένης απειλής θα έχει ολέθρια αποτελέσματα συνεπαγομένη
ακόμη και διαμελισμόν της Ελλάδος (τον οποίον, ως θα γνωρίζετε, πολλοί
επιθυμούν και σχεδιάζουν), δια δε την ΕΕ, ως εκ των κοινωνικών ταραχών
που οπωσδήποτε θα προκύψουν (συνήθης αφορμή που υποθάλπει διατάραξιν
της τάξεως εις ευρυτέραν περιοχήν - βλ. τα φαινόμενα τρομοκρατίας εις
τας περιπτώσεις Παλαιστίνης και Ιράκ) θα έχει έτι μεγαλυτέρας
συνεπείας αποσταθεροποιήσεως εις την ευρυτέραν περιοχήν της Ευρώπης.

Παρακαλούμεν όπως δεχθείτε την έκφρασιν της ημετέρας εκτιμήσεως.

Δια την European League of Geneva 
The President


Dr. Nicolas Kaloy


            The European League is a non-profit making private
organization with the purpose of promoting the ideals of the EU.
                    It is led by an international Committee of men of
science and of letters and is stationed in Geneva, CH.

ΑΝΤΙΟ ΓΛΑΡΕΤΖΑ ...
ΣΓΣ

ΥΓ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου