Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Αναφορά “βόμβα” της Ε.Ε, αδειάζει τον κ. Παπανδρέου « www.olympia.gr

Αναφορά “βόμβα” της Ε.Ε, αδειάζει τον κ. Παπανδρέου « www.olympia.gr

“The reliability of Greek government deficit and debt statistics has been the subject of continuous and unique attention for several years. In 2004, Eurostat produced a comprehensive report on the revision of the Greek government deficit and debt figures, showing how the Greek statistical authorities had misreported figures on deficit and debt in the years between 1997 and 2003

Τι λέει:
“Η αξιοπιστία του ελλείμματος και των στατιστικών χρέους έχει αποτελέσει αντικείμενο συνεχούς και μοναδικής προσοχής για αρκετά χρόνια. Το 2004 η Eurostat, προετοίμασε μια εμπεριστατωμένη αναφορά, για την αναθεώρηση των στατιστικών της Ελληνικής κυβέρνησης, δείχνοντας πως οι Ελληνικές στατιστικές αρχές είχαν εσφαλμένα στοιχεία για το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, την περίοδο 1997-2003


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου