Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Γερμανία και ο ΙΙΙ ΠΠόλεμος

Το βρήκα ενδιαφέρον σάν παρατήρηση αναγνώστη στο CNN και το προωθώ για ενημέρωση....
"This is Germany's game third time in past 100 years. Having failed in WWI and WWII, Aryans have changed their weapon from Bombs to Bonds to possess Europe. De gaulle in his stupid vendetta to get even with US, created its brain child EU. Germany jumped at the chance to win WWIII, without firing a shot. Introduced Eurozone with mostly beggar members. Threw Free Credit Cards at them and ignored their blowing the money and cooking up Budget Books. Then called loans with hiring international bully collector IMF, known for knocking the doors at midnight...Now except France, Germany owns Greek Islands, Italian Ports and buying the remaining wealth (Bonds) of Ireland Portugal Hungary for peanuts.. Ex-Colonial Empire Britain has found only 2 years back and $85B Debt that the nation has to work to eat, after sucking half the world for 200 years..Third Reich was idiot...Merkel played smart...Europe is in Germans' pockets."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου