Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Sigma Live | Σχεδιασμός για την ενέργεια | Sigma Live

Sigma Live | Σχεδιασμός για την ενέργεια | Sigma Live

Σχεδιασμός για την ενέργεια

| Εκτύπωση | 15/05/2011 | ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΡΔΙΚΗ*

Κλειδί των σχεδιασμών ανάπτυξης η ενεργειακή πολιτική

Η ενέργεια αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για την οργάνωση της ζωής σε διάφορα επίπεδα. Έχει άμεση σχέση με τη βιομηχανία, τις μεταφορές, την οικιακή οικονομία και γενικά υπεισέρχεται σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής ενός τόπου.
Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί το κλειδί των σχεδιασμών ανάπτυξης και των κοινωνικών μοντέλων προς τα οποία κατευθύνεται μια οργανωμένη κοινωνία.

Τα χαρακτηριστικά
Η ενεργειακή κατάσταση στην Κύπρο παρουσιάζει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:
α) Εξάρτηση του ενεργειακού τομέα από εισαγόμενες μορφές πρωτογενούς ενέργειας (μέχρι σήμερα πετρέλαιο, στο μέλλον φυσικό αέριο).
β) Μη ορθολογιστική τιμολογιακή πολιτική και αδυναμία εισαγωγής νέων μορφών οικολογικής τιμολόγησης.
γ) Συνεχή αύξηση της ενέργειας για την κάλυψη κυρίως μη παραγωγικών αναγκών. Στην Κύπρο η οικιακή κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ υψηλή και αντικατοπτρίζει τη νεοπλουτίστικη συμπεριφορά στη ζωή μας.

Η εξάρτηση από το πετρέλαιο

Η μεγάλη εξάρτηση της χώρας μας από το πετρέλαιο υπονομεύει την οικονομία και οδηγεί σε τραγικά αδιέξοδα, καθώς οδεύουμε προς το τέλος της πετρελαϊκής εποχής. Η εξόρυξη των πιθανών πετρελαϊκών αποθεμάτων της Κύπρου πρέπει να μας προβληματίσει σοβαρά, αφού εμπεριέχει τον κίνδυνο για μόνιμες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα, στη βιοποικιλότητα, αλλά ακόμη και στον τουρισμό. Το ίδιο ισχύει και με την πολυδιαφημιζόμενη εισαγωγή του φυσικού αερίου. Η απόφαση για εκμετάλλευση των πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων πρέπει να συνοδεύεται από εφαρμογή των πιο αυστηρών προδιαγραφών προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός

Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περισσότερο μορφές ανάπτυξης που λαμβάνουν υπόψη λύσεις, οι οποίες στηρίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιλογή η χρήση πυρηνικής ενέργειας. Πρέπει να εμπλακούν ερευνητικοί και επιστημονικοί φορείς (Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, ΕΤΕΚ, Κέντρο Παραγωγικότητας) και κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και πολιτικοί οργανισμοί και ομάδες, για να σχεδιαστούν και να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιτόπιες μονάδες παραγωγής ενέργειας βασισμένες στις συνθήκες της Κύπρου, όπως φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά πάρκα, αιολικά και άλλα. Οι πιο πάνω φορείς πρέπει να συμμετάσχουν στο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας μας για θέματα ενέργειας.

Οι προτάσεις

*Να δημιουργηθεί Συμβούλιο Ενεργειακής Στρατηγικής.
*Να καλλιεργηθεί συνείδηση για την ενεργειακή μας συμπεριφορά (φωτισμός, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ηλεκτρικά είδη, θερμαντικά σώματα, θερμοσίφωνες κ.ά.).
*Είναι απαραίτητη η ενεργειακή θεώρηση των κυκλοφοριακών προβλημάτων για να αποφεύγονται σπασμωδικές και αντιφατικές προσπάθειες ενίσχυσης των μαζικών μέσων μεταφοράς.
*Να υπάρχει ενεργειακή πολιτική σε σχέση με τα οχήματα ή εργοστάσια με μηχανές με υψηλή κατανάλωση ενέργειας.
*Προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς (π.χ. αφαλάτωση).
*Στις κατασκευές να υπάρξει θεσμοθέτηση για μεγαλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης σε καινούργια κτίρια, με ανάλογα κίνητρα για παλαιά κτίρια.
*Για μια ντόπια παραγωγή ενέργειας, βασισμένη στα τοπικά δεδομένα με δυνατότητες απεξάρτησης από εξωγενείς παράγοντες, με στόχο το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο του 20% της ολικής ενέργειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020. Υπέρβαση των ασφυκτικών στόχων που έθεσε η Κύπρος για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (13%) και καθορισμό τουλάχιστον του 20% ως στόχου για το 2020.
*Εξοικονόμηση ενέργειας 20% της ολικής μέχρι το 2020, με την εφαρμογή υψηλότερου συντελεστή μόνωσης κτιρίων.
*Δημιουργία ενεργειακά συνειδητού πολίτη μέσω συνεχών εκστρατειών ενημέρωσης, αλλά και μέσω προγραμμάτων και χορηγιών.
*Πληροφόρηση και σήμανση ηλεκτρικών συσκευών με δείκτες για κατανάλωση ενέργειας και αποδοτικότητα και επιμόρφωση του καταναλωτή.
*Επαναφορά του σχεδίου χορηγιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ιδιαίτερα κίνητρα για τα ηλιακά συστήματα (σχέδιο 5000 ηλιακών στεγών για άπορες / πολύτεκνες οικογένειες).
*Επαναφορά του σχεδίου για την απόσυρση των ρυπογόνων και ενεργοβόρων παλιών αυτοκινήτων.
*Η οικολογική πρόταση είναι μια πρόταση για μια κοινωνία με χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση και μια οικονομία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

*Υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου