Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Gaddafi gold-for-oil, dollar-doom plans behind Libya 'mission'? - YouTube

Gaddafi gold-for-oil, dollar-doom plans behind Libya 'mission'? - YouTube

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου